Služby katedry

Prázdninová škola

Bližší informace dostupné zde.

Připravné kurzy

Gramatický seminář - AJ/NJ

Účastníci se v průběhu semináře seznámí se základy gramatiky příslušného jazyka. Všechny gramatické jevy budou účastníkům semináře vysvětleny, následně procvičeny a opakovány na mnoha příkladech. Prostor bude ponechán i pro procvičení gramatických jevů v konverzačních cvičeních a pro zodpovězení dotazů. Informace naleznete zde. Přihláška zde.

Přípravné kurzy na cambridgeské zkoušky FCE a CAE

Od října roku 2011 začala katedra jazyků organizovat přípravné kurzy anglického jazyka pro absolvování mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek FCE a CAE, a to jak pro studenty VŠPJ, tak pro širokou veřejnost. Zároveň se v březnu 2012 podařilo otevřít Zkouškové centrum British Council při Vysoké škole polytechnické Jihlava, což bude, jak doufáme, velkou pomocí při studiu anglického jazyka nejen pro studenty naší školy, ale rovněž pro zájemce o tento jazyk z celého regionu. Otevření centra přineslo zejména možnost skládat cambridgeské zkoušky přímo v krajském městě, zúčastňovat se kvalitních přípravných kurzů, jejichž náplň je konzultována přímo s učiteli British Council, dále dojde k posílení knižního fondu cizojazyčné knihovny o anglické učebnice, anglickou krásnou i naučnou literaturu a materiály k přípravě na cambridgeské zkoušky a v neposlední řadě budeme organizovat na půdě naší školy přednášky, semináře a výstavy týkající se anglického jazyka – a to pod záštitou a s pomocí British Council, která je dlouhodobě ověřenou zárukou kvality. Pro více aktuálních informací o kurzech i činnosti centra navštivte, prosím, přímo stránky našeho zkouškového centra - https://bc.vspj.cz.

Přípravné kurzy německého jazyka k získání certifikátu úrovně B2 dle Evropského referenčního rámce.

V zimním semestru 2012 začala katedra jazyků organizovat přípravné kurzy na absolvování certifikátu B2 v německém jazyce dle Evropského referenčního rámce. Kurzy pořádáme jak pro studenty naší školy, tak  pro veřejnost. Tyto zkoušky jsou mezinárodně uznávané. Je možné je absolvovat u Rakouského institutu v Brně, se kterým spolupracujeme, popřípadě  i Goethe -Institutu v Praze. Zkoušky se konají 6x ročně. Více aktuálních informací o kurzu zde. Přihláška zde.
Další informace jsou k dispozici na stránkách Rakouského institutu v Brně (www.oei.cz )

Volitelné předměty Anglická gramatika pro začátečníky a Německá gramatika pro začátečníky

Jednosemestrální nepovinný předmět určený pro studenty všech oborů, kteří se chtějí zdokonalit v základech anglické/německé gramatiky.

  • Autor : Eva Válková
  • Poslední změna : 1. července 2016 09:18

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401