Prázdninová škola

Katedra jazyků VŠP Jihlava připravuje v době prázdnin prázdninovou školu pro předměty:

  • anglický jazyk (všechny obory, všechny úrovně),
  • německý jazyk (všechny obory, všechny úrovně).

Výuka těchto předmětů bude probíhat blokově v týdnu 13. - 17. února 2017, a to 4 vyučovací hodiny denně odpoledne od 13:00 do 16:20, učebna bude upřesněna.

Cílem je nabídnout studentům, kterým se nepodařilo z vybraných předmětů získat zápočet (pokud byl zápočet ukončením předmětu) nebo zkoušku ani na první/druhý opravný termín, další možnost odborného výkladu a procvičení látky a tím i další čas na přípravu k dodatečnému dalšímu termínu zápočtu či druhého/třetího opravného termínu zkoušky. Do prázdninové školy se mohou zapsat i studenti, kteří si chtějí pouze zopakovat a procvičit látku v rámci daného předmětu a kteří již předmět úspěšně absolvovali.

ZÁVAZNOU přihlášku můžete vyplnit zde.

V prázdninové škole bude výuka daného předmětu probíhat pouze  po naplnění minimálního počtu zájemců.

Další informace poskytne:

Ing. Milostav Reiterman: reiterma@vspj.cz


Rámcová pravidla pro organizaci prázdninové školy na VŠPJ jsou následující:

  • zájemce o prázdninovou školu ještě v rámci řádného zkouškového období se může zapsat do prázdninové školy a případně podat žádost o prodloužení zkouškového období o tři týdny. Po závazném zápisu do prázdninové školy a vyhodnocení dalších podkladů může prorektor pro studium této žádosti vyhovět. V případě, že se bude jednat o 3. opravný termín, student může rovněž podat žádost rektorovi o udělení výjimky ze SZŘ (čl. 21, (7)). V případě uznané prázdninové školy může být student připuštěn k vykonání zápočtu nebo druhého opravného termínu zkoušky, v případě třetího opravného termínu může být student připuštěn, pouze pokud mu byla rektorem udělena výjimka ze SZŘ (čl. 21, (7)).  Zápočet či opravný termín zkoušky proběhne do konce prodlouženého zkouškového období (do konce třetího týdne prodloužení). Prodloužené zkouškové období se týká pouze daného předmětu.
  • Minimální počet studentů ve skupině je 15, prorektor pro studium může v odůvodněných případech povolit otevření skupiny s méně než 15 studenty.
  • Podmínky zápisu studentů do prázdninové školy, náplň a rozsah (počet hodin) a podmínky úspěšného ukončení prázdninové školy určuje garant daného předmětu ve spolupráci s vedoucím katedry.
  • Lektorsky prázdninovou školu zajišťuje vedoucí příslušné katedry ve spolupráci s garantem daného předmětu.
  • K získání možnosti nároku na další termín zápočtu či na druhý opravný termín zkoušky musí student splnit předem stanovené podmínky v rámci účasti v prázdninové škole (aktivní přístup, plnění všech zadaných úkolů, docházka, …), o splnění podmínek a uznání prázdninové školy rozhoduje garant předmětu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401