Charakteristika pracoviště

Katedra jazyků zajišťuje výuku cizích jazyků na oborech FINANCE A ŘÍZENÍ a CESTOVNÍ RUCH  (studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT), na oborech POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY a APLIKOVANÁ INFORMATIKA (studijní program ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA), na oborech PORODNÍ ASISTENTKA a VŠEOBECNÁ SESTRA (studijní program OŠETŘOVATELSTVÍ) a na oboru ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (studijní program ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE). Těžiště činnosti spočívá především v profesně orientované výuce cizích jazyků pro dané obory. Katedra zajišťuje výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a španělštiny. Dále studentům nabízí konverzační semináře ve vybraných jazycích.

Ve spolupráci s vybranými pracovišti školy se katedra podílí na přípravě a organizaci odborných přednášek v cizím jazyce, udržování a rozvoji kontaktů se zahraničními školami a institucemi a realizování jazykových zkoušek průvodců cestovního ruchu pro veřejnost. Katedra rovněž zajišťuje překladatelskou a tlumočnickou činnost pro potřeby školy. Důležitým partnerem katedry je cizojazyčné oddělení studovny školy a cizojazyčná knihovna, v nichž jsou studentům i zaměstnancům školy k dispozici materiály a výukové programy sloužící k prohloubení znalostí obecného i odborného jazyka.

Vedení katedry

  • vedoucí katedry: Ing. Miloslav Reiterman
  • zástupce vedoucího katedry: Mgr. Ivana Brychtová

Sekretariát katedry: Eva Válková, č. dv. 2N065, valkovae@vspj.cz, tel. č. 567 141 187

Provozní doba sekretariátu

pondělí 6:30 - 11:30 13:00 - 15:00
úterý 6:30 - 11:30
středa 6:30 - 11:30 13:00 - 15:00
čtvrtek 6:30 - 11:30
pátek 6:30 - 11:30
VŠPJ je členem organizací a asociací:
  • Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401