Uznávání jazyka

Jednotlivé semestry u prvního a druhého jazyka mohou být uznány dle schváleného Studijního a zkušebního řádu VŠPJ (2.část, čl.15). K možnosti uznání daného semestru v daném jazyce se vyjadřuje garant daného jazyka na příslušném oboru a vedoucí katedry jazyků. Podmínkou uznání je minimálně 80% obsahová shoda a shoda v hodinové dotaci v daném předmětu. Před podáním žádosti o uznání se doporučuje kontaktovat garanta příslušného jazyka na daném oboru.

Postup při podávání žádostí o uznání předmětů a kreditů naleznete zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401