Změna jazyků

Změna prvního jazyka

Změna prvního jazyka je možná. Při plánované změně prvního jazyka musí student vzít v úvahu dvě skutečnosti. 1) V nově zvoleném prvním jazyce musí student úspěšně absolvovat všechny čtyři předepsané úrovně (u oboru CR pět úrovní) dané doporučeným studijním plánem (DSP). 2) V zimním semestru se vypisují pouze liché úrovně (1., 3. a 5. úroveň), v letním sudé (2. a 4. úroveň).

Student má při plánované změně prvního jazyka k dispozici dvě možnosti:

1. Změna prvního jazyka na začátku prvního semestru.

Do konce čtvrtého výukového týdne prvního semestru si student na SO zažádá o zrušení registrace první úrovně původního prvního jazyka (SZŘ, čl. 13) a dále může postupovat dvojím způsobem:

  • Současně se žádostí o zrušení registrace první úrovně původního prvního jazyka zažádá student o doregistraci první úrovně nově zvoleného prvního jazyka a v následujích semestrech již postupuje standardním způsobem dle DSP.
  • Student pouze zažádá o zrušení registrace první úrovně původního prvního jazyka a žádost o doregistraci první úrovně nově zvoleného jazyka nepodává. Ve druhém semestru si student zapisuje druhou úroveň nově zvoleného prvního jazyka (první úroveň se v letním semestru nevypisuje) a ve třetím semestru pak třetí a první úroveň nově zvoleného prvního jazyka (protože 1. a 3. úroveň prvního jazyka se vypisují pouze v zimním semestru). V následujích semestrech již student postupuje standardním způsobem dle DSP.

 

2. Změna prvního jazyka po prvním semestru.

Po úspěšném absolvování první úrovně původního prvního jazyka student požádá prostřednictvím helpdesku správce IS o změnu prvního jazyka a zapíše si druhou úroveň nově zvoleného prvního jazyka. Dále student postupuje jak v předchozím bodě. Kredity získané za úspěšné absolvování první úrovně původního prvního jazyka studentovi zůstávají, za úspěšné absolvování první úrovně nově zvoleného prvního jazyka pak již student kredity neobdrží (nicméně tato úroveň musí být úspěšně absolvována).

Změna druhého jazyka (pro studenty oboru CR):

Změna druhého jazyka je možná. Při plánované změně druhého jazyka musí student vzít v úvahu tři skutečnosti. 1) V nově zvoleném druhém jazyce musí student úspěšně absolvovat všechny čtyři předepsané úrovně dané DSP. 2) Výuka druhého jazyka začíná od druhého, tj. letního semestru. 3) V letním semestru se vypisují pouze liché úrovně (1. a 3. úroveň), v zimním sudé (2. a 4. úroveň).

Student má při plánované změně druhého jazyka k dispozici tři možnosti:

1. Změna druhého jazyka na začátku druhého semestru.

Do konce čtvrtého výukového týdne druhého semestru (první úroveň – druhé jazyky začínají od druhého semestru) si student na SO zažádá o zrušení registrace první úrovně původního druhého jazyka (SZŘ, čl. 13) a dále může postupovat dvojím způsobem:

  • Současně se žádostí o zrušení registrace první úrovně původního druhého jazyka zažádá student o doregistraci první úrovně nově zvoleného druhého jazyka a v následujích semestrech již postupuje standardním způsobem dle DSP.
  • Student pouze zažádá o zrušení registrace první úrovně původního druhého jazyka a žádost o doregistraci první úrovně nově zvoleného druhého jazyka nepodává. Ve třetím semestru si student může zapsat druhou úroveň nově zvoleného druhého jazyka a ve čtvrtém pak třetí a první úroveň nově zvoleného druhého jazyka (protože 1. a 3. úroveň druhého jazyka se vypisují pouze v letním semestru). V pátém semestru si student zapisuje standardně 4. úroveň dle DSP.

 

2. Změna druhého jazyka po druhém semestru (po první úrovni).

Po úspěšném absolvování první úrovně původního druhého jazyka student požádá prostřednictvím helpdesku správce IS o změnu druhého jazyka a zapíše si druhou úroveň nově zvoleného druhého jazyka. Již absolvovaná úroveň druhého jazyka se v IS změní z režimu druhý jazyk na režim volitelný. Dále student postupuje jako v předchozím bodě.

3. Prohození druhého a volitelného jazyka (pro studenty oboru CR)

Pokud student již úspěšně absolvoval nějakou úroveň určitého druhého jazyka v režimu volitelný a chce si zvolit tento jazyk za nový druhý jazyk, může student požádat prostřednictvím helpdesku správce IS o změnu druhého jazyka.  Již absolvovaná úroveň druhého jazyka se v IS změní z režimu volitelný na režim druhý jazyk. Původní druhý jazyk se pak v IS přepíše z režimu druhý jazyk na volitelný. Tento postup se týká pouze prvních tří úrovní (stejný obsah i zakončení). Čtvrtou úroveň druhého jazyka je třeba každopádně absolvovat v režimu druhý jazyk, protože na rozdíl od volitelného jazyka je zde druhý jazyk zakončen zkouškou.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401