Tvůrčí činnost

Zobrazuje se veškerá publikační činnost pracovníka včetně děl vzniklých mimo Vysokou školu polytechnickou Jihlava.

Článek v databázi Web of Science

2023

Zárybnická, L., Marek, M., Ševčík, R., Stolín, R., Pokorný, J., & Šál, J. (2023). Effect of Infill Density of the Printed PET-G Structures Containing Iron Oxides on Magnetic Properties. Magnetochemistry, 9(1), 1-12. doi: 10.3390/magnetochemistry9010002
Musilová, I., Dvořák, J., Jánský, J., & Bolek, V. (2023). TRENDS IN PERFORMANCE RESEARCH IN RELATION TO BUSINESS STRATEGY, BIBLIOMETRIC ANALYSIS AND TEXT MINING. Central European Business, 3/2023(12), 143-174. doi: 10.18267/j.cebr.323
Dostál, J., & Hyánek, V. (2023). Church charity fundraising in a decreasingly religious society: Case of the Three Kings Collection in the Czech Republic. Journal of Philanthropy and Marketing, neuveden(e1815), 1-12. doi: 10.1002/nvsm.1815
Kocich, R., Opěla, P., & Marek, M. (2023). Influence of Structure Development on Performance of Copper Composites Processed via Intensive Plastic Deformation. Materials, Volume 16(13), 4780-4796. doi: 10.3390/ma16134780
Pownall, M., Azevedo, F., Koenig, L., Slack, H., Evans, T., Flack, Z., Grinschgl, S., Elsherif, M., Děchtěrenko, F., & Autorů, k. (2023). Teaching open and reproducible scholarship: a critical review of the evidence base for current pedagogical methods and their outcomes. Royal Society Open Science, 10(5), 221255. doi: 10.1098/rsos.221255
Zámková, M., Rojík, S., Prokop, M., Činčalová, S., & Stolín, R. (2023). Consumers’ Behavior in the Field of Organic Agriculture and Food Products during the COVID-19 Pandemic in the Czech Republic: Focus on a Comparison of Hyper-, Super- and Farmers’ Markets and Direct Purchases from Producers. Agriculture, 13(4), 811. doi: 10.3390/agriculture13040811
Smetáčková, I., Ptáček, R., Vňuková, M., & Děchtěrenko, F. (2023). Dopad ADHD na plánování, coping a časovou perspektivu v každodenním životě jedince. Československá psychologie, 67(1), 15-29. doi: 10.51561/cspsych.67.1.15
Pekař, L., Matušů, R., Song, M., Kuklišová Pavelková, L., & Gao, Q. (2023). Asymmetric System Model Parameters Identification Framework via Relay Feedback. IEEE Access, 11(August), 82257-82275. doi: 10.1109/ACCESS.2023.3301181
Zárybnická, L., Machotová, J., Pagáč, M., Rychlý, J., & Vykydalová, A. (2023). The effect of filling density on flammability and mechanical properties of 3D-printed carbon fiber-reinforced nylon. Polymer Testing, 120(107944), 1-10. doi: 10.1016/j.polymertesting.2023.107944
Šťastná, A., Šídlo, L., Kocourková, J., & Fait, T. (2023). Does advanced maternal age explain the longer hospitalisation of mothers after childbirth?. Plos One, 18(4), 1-22. doi: 10.1371/journal.pone.0284159
Scholz, P., Vrabcová, P., Linderová, I., & Kotoučková, H. (2023). Integrated Application of Selected Elements of Sustainability, Circular Economy, Bioeconomy, and Environmental Management System in Guesthouses. Bioresources, 18(2), 2726–2745. doi: 10.15376/biores.18.2.2726-2745
Zárybnická, L., Machotová, J., Mácová, P., & Viani, A. (2023). Organic-inorganic composites based on magnesium phosphate cement and acrylic latexes: role of functional groups.. Ceramics International, 49(3), 4523-4530. doi: 10.1016/j.ceramint.2022.09.338
Šťastná, A., Fait, T., Kocourková, J., & Waldaufová, E. (2023). Does advanced maternal age comprise an independent risk factor for caesarean section? A population-wide study.. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(1), 668. doi: 10.3390/ijerph20010668
Dvořáková, J., & Dvořák, K. (2023). Možnosti průmyslového využití biodegradabilního materiálu na bázi cukru (PLA). LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, 2023(139), 264-267.
Zárybnická, L., Meloun, Z., Šafka, J., Truxová, V., Dvořák, K., & Machotová, J. (2023). 3D Printed Heterogeneous Cation Exchange Membrane Processed Using Stereolithography. Journal of Applied Polymer Science, JUN 2023(e54341), 1-11. doi: 10.1002/app.54341
Procházka, P., Maitah, M., Mullen, K., Honig, V., Soukupová, J., Zámková, M., Rojík, S., Smutka, L., Cabelková, I., Hinke, J., Dvorak, M., & Sanová, P. (2023). Factors Influencing Farm-Land Value in the Czech Republic. Agronomy, 13(3), 892. doi: 10.3390/agronomy13030892
Kolář, M., Honzíček, J., Podzimek, Š., Knotek, P., Hájek, M., Zárybnická, L., & Machotová, J. (2023). Derivatives of linseed oil and camelina oil as monomers for emulsion polymerization. Journal of Materials Science, 58(11/2023), 15558–15575. doi: 10.1007/s10853-023-08969-4
Zárybnická, L., Machotová, J., Pokorný, J., Ševčík, R., Šál, J., & Viani, A. (2023). Study of keto-hydrazide crosslinking effect in acrylic latex applied to Portland cements with respect to physical properties. Construction and Building Materials, 130897(375), 1-10. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2023.130897
Jansa, J., Volodarskaja, A., Hlinka, J., Zárybnická, L., Polzer, S., Kraus, M., Hajnyš, J., Schwarz, D., & Pagáč, M. (2023). Corrosion and material properties of 316L stainless steel produced by Material Extrusion technology. Journal of Manufacturing Processes, 88(24 February 2023), 232-245. doi: 10.1016/j.jmapro.2023.01.035
Pekař, L., Song, M., Mao, N., Ali, H., Wu, W., & Cai, J. (2023). Editorial: Emerging Sustainable and Energy-Efficient Technologies in Heat Pumps for Residential Heating. Frontiers in Energy Research, 10(5. 3. 2022), "866466". doi: 10.3389/fenrg.2022.866466
Pekař, L., Matušů, R., Dostálek, P., & Song, M. (2023). Further experimental results on modelling and algebraic control of a delayed looped heating-cooling process under uncertainties. Heliyon, 9(8), "e18445". doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e18445
Vňuková, M., Děchtěrenko, F., Weissenberger, S., Anders, M., & Ptáček, R. (2023). Childhood School Performance in Adults Diagnosed with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Attention Disorders, 27(3), 307-312. doi: 10.1177/10870547221140601
Juhásová, I., Ludvigh Cintulova, L., & Budayová, Z. (2023). Health of Roma People living in marginalized Communities in Slovakia. Clinical Social Work and Health Intervention, 14(1), 7-15. doi: 10.22359/cswhi_14_1_01
Viani, A., Zárybnická, L., Ševčík, R., Mácová, P., & Machotová, J. (2023). Mechanisms of controlled crystallization of struvite-K by NTA and EDTA sodium salts. Journal of Crystal Growth, 623(127414), 1-23. doi: 10.1016/j.jcrysgro.2023.127414
Ševčík, R., Machotová, J., Zárybnická, L., Mácová, P., & Viani, A. (2023). Aqueous polyacrylate latex nanodispersions used as consolidation agents to improve mechanical properties of Prague sandstone. Journal of Cultural Heritage, 62(2023), 412-421.
Matušů, R., Senol, B., & Pekař, L. (2023). Regions of robust relative stability for PI controllers and LTI plants with unstructured multiplicative uncertainty: A second-order-based example. Heliyon, 9(8), "e18924". doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e18924
Řezníková, V., Černá, M., & Dubnová, M. (2023). Experience with introducing peer trainers into mental health education. Social Work Education, 42(6), 935-946. doi: 10.1080/02615479.2021.1998425
Ondrášek, S., Hricová, A., Mrhálek, T., Podzimek, K., & Urban, D. (2023). Self-recovery of Roma drug users in the context of social work. KONTAKT – Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness, 25(1), 44-49. doi: 10.32725/kont.2023.010
Činčalová, S. (2023). Attitudes of Managers Towards Ethical Programs in Slovakia. Proceedings of the 19th European Conference on Management Leadership and Governance, 19(1), 80-88.
Dostál, J. (2023). European Solidarity Corps Projects Responding to COVID-19: Implications for Future Crises. Journal of Public and Nonprofit Affairs, neuveden(6), 1-37.
Šťastná, A., Waldaufová, E., & Fait, T. (2023). The association between preterm births and assisted reproductive technologies. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub, x(x), 1-10. doi: 10.5507/bp.2023.039
Bernasconi, D., Viani, A., Zárybnická, L., Mácová, P., Bordignon, S., Caviglia, C., Destefanis, E., Gobetto, R., & Pavese, A. (2023). Phosphate-based geopolymer: Influence of municipal solid waste fly ash introduction on structure and compressive strength. Ceramics International, 49(13), 22149-22159. doi: 10.1016/j.ceramint.2023.04.042
Pokorný, J., Ševčík, R., Zárybnická, L., & Podolka, L. (2023). The Role of High Carbon Additives on Physical–Mechanical Characteristics and Microstructure of Cement-Based Composites. Buildings, 13(7), 1-14. doi: 10.3390/buildings13071585
Holubová, A., Chlupáčová, L., Krocová, J., Cetlová, L., Linsey, J., Niels, A., & Pokorná, A. (2023). The Use of Medical Grade Honey on Infected Chronic Diabetic Foot Ulcers—A Prospective Case-Control Study. Antibiotics, 12(9), 1-18. doi: 10.3390/antibiotics12091364

2022

Šaclová, L., Němcová, A., Smíšek, R., Smital, L., & Vítek, M. (2022). Reliable P Wave Detection in Pathological ECG Signals. Scientific Reports, 12(6589), 1-14. doi: 10.1038/s41598-022-10656-4
Beneš, M., Kachlík, D., Lev, D., & Kunc, V. (2022). Accessory heads of the biceps brachii muscle: A systematic review and meta-analysis. Journal of Anatomy, 241(2), 461-477. doi: 10.1111/joa.13666
Beneš, M., Kachlík, D., Belbl, M., Havlíková, Š., Kunc, V., Whitley, A., Kaiser, R., & Kunc, V. (2022). A meta-analysis on the anatomical variability of the brachial plexus: Part III - Branching of the infraclavicular part. Annals of Anatomy, 244(151976), 1-21. doi: 10.1016/j.aanat.2022.151976
Arnoult, X., Arnoult-Růžičková, M., Maňák, J., Viani, A., Brajer, J., Arrigoni, M., Kolman, R., & Macák, J. (2022). Corrosion and Electrochemical Properties of Laser-Shock-Peening-Treated Stainless Steel AISI 304L in VVER Primary Water Environment. Metals, 12(10), 1702. doi: 10.3390/met12101702
Zámková, M., Rojík, S., Prokop, M., & Stolín, R. (2022). Factors Affecting the International Flight Delays and Their Impact on Airline Operation and Management and Passenger Compensations Fees in Air Transport Industry: Case Study of a Selected Airlines in Europe. Sustainability, 14(22), 1-16. doi: 10.3390/su142214763
Prasad, C., Kolman, R., & Pešek, L. (2022). Meshfree reduced order model for turbomachinery blade flutter analysis. International Journal of Mechanical Sciences, 222(107222), 107222. doi: 10.1016/j.ijmecsci.2022.107222
Pekař, L., Song, M., Padhee, S., Dostálek, P., & Zezulka, F. (2022). Parameter identification of a delayed infinite-dimensional heat-exchanger process based on relay feedback and root loci analysis. Scientific Reports, 12(1), 9290. doi: 10.1038/s41598-022-13182-5
Scholz, P., Červová, L., Janeček, P., & Linderová, I. (2022). GREEN MANAGEMENT IMPLEMENTATION: A CASE OF THE BULGARIAN HOTEL MARKET. E+M Ekonomie a Management, 25(1), 177-197. doi: 10.15240/tul/001/2022-1-011
Kunčická, L., Kocich, R., Marek, M., Kačor, P., & Michal, J. (2022). Characterising Correlations between Electric Conductivity and Structural Features in Rotary Swaged Al/Cu Laminated Conductors. Materials, Volume 15(3), 1003. doi: 10.3390/ma15031003
Dušek, J., Nedvědová, L., Scheinost, O., Hanzl, M., Kantorová, E., Fendrštátová, E., Šrám, R., Kotoučková, H., & Voráček, J. (2022). Frequency of Leiden Mutation in Newborns with Birth Weight below 1500 g. Healthcare, 10 (2022)(1), 865. doi: 10.3390/healthcare10050865
Machotová, J., Knotek, P., Černošková, E., Zárybnická, L., Svoboda, R., Kohl, M., & Kalendová, A. (2022). Effect of Fluorinated Comonomer, Polymerizable Emulsifier, and Crosslinking on Water Resistance of Latex Coatings. Coatings, 12(8), 1-18. doi: 10.3390/coatings12081150
Zárybnická, L., Mácová, P., & Viani, A. (2022). Properties enhancement of magnesium phosphate cement by cross-linked polyvinyl alcohol. Ceramics International, 48(2), 1947-1955. doi: 10.1016/j.ceramint.2021.09.279
Vňuková, M., Ptáček, R., Děchtěrenko, F., Raboch, J., Anders, M., & Goetz, M. (2022). Validity of the Czech Translation of the Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) Self-Report Scale (ASRS). Frontiers in Psychology, MAY 5 2022(799344), 799344. doi: 10.3389/fpsyg.2022.799344
Smolík, J., Knotek, P., Schwarz, J., Černošková, E., Janíček, P., Melánová, K., Zárybnická, L., Pouzar, M., Kutálek, P., Staněk, J., Edlman, J., & Tichý, L. (2022). 3D micro-structuring by CW direct laser writing on PbO-Bi2O3-Ga2O3 glass. Applied Surface Science, 589(July), 1-25. doi: 10.1016/j.apsusc.2022.152993
Zárybnická, L., Ševčík, R., Pokorný, J., Machová, D., Stránská, E., & Šál, J. (2022). CaCO3 polymorphs used as additives in filament production for 3D printing. Polymers, 14(199), 1-12. doi: 10.3390/polym14010199
Zámková, M., Rojík, S., Prokop, M., Činčalová, S., & Stolín, R. (2022). Czech Consumers' Preference for Organic Products in Online Grocery Stores during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(20), 1-14. doi: 10.3390/ijerph192013316
Dang, Q., Song, M., Zhang, X., Pekař, L., & Hosseini, S. (2022). Modelling study on freezing process of water droplet on inclined cold plate surface with droplet dynamic behavior considered. International Journal of Heat and Mass Transfer, 197(November 15), 123327. doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.123327
Rojík, S., Zámková, M., Chalupová, M., Pilař, L., Prokop, M., Stolín, R., Malec, K., Appiah-Kubi, S., Maitah, M., Dziekański, P., & Prus, P. (2022). Pre-COVID-19 Organic Market in the European Union-Focus on the Czech, German, and Slovak Markets. Agriculture, 12(1), 82. doi: 10.3390/agriculture12010082
Viani, A., Zárybnická, L., Ševčík, R., Mácová, P., Machotová, J., & Veltruská, K. (2022). Struvite-K crystal growth inhibition by citric acid: Formation of complexes in solution and surface adsorption effects.. Journal of Crystal Growth, 598(126858), 1-20. doi: 10.1016/j.jcrysgro.2022.126858
Lee, S., Yu, K., Huh, H., Kolman, R., & Arnoult, X. (2022). Dynamic Hardening of AISI 304 Steel at a Wide Range of Strain Rates and Its Application to Shot Peening Simulation. Metals, 12(403), 403. doi: 10.3390/met12030403
Hrouda, A., Čapek, L., Hradil, J., & Horák, Z. (2022). Biomechanics optimisation of the laminoplasty groove size and position: A numerical study. Journal of Clinical Neuroscience, 105(NOV 2022), 45-50. doi: 10.1016/j.jocn.2022.08.026
Gupta, S., Padhee, S., & Pekař, L. (2022). Recursive least squares identification of heat exchanger system using block-structured models. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, 236(4), 870-879. doi: 10.1177/09596518211054921
Dušek, J., Šimková, E., Fendrštátová, E., Šrám, R., Kotoučková, H., & Voráček, J. (2022). Possibilities of Influencing Procedural Pain Associated with Premature Newborn Retinopathy Screening with Oral Clonidine. Children, 9(11), 1-11. doi: 10.3390/children9111659
Šaclová, L., Němcová, A., Smíšek, R., Smital, L., Vítek, M., & Rozhina, M. (2022). A new database with annotations of P waves in ECGs with various types of arrhythmias. Physiological Measurement, 43(10), 1-5. doi: 10.1088/1361-6579/ac944e
Pokorný, J., Ševčík, R., Šál, J., Zárybnická, L., & Podolka, L. (2022). Bio-based aggregate in the production of advanced thermal-insulating concrete with improved acoustic performance. Construction and Building Materials, 358(5 December 2022, 129436), 1-12. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2022.129436
Ptáček, R., Vňuková, M., Děchtěrenko, F., Weissenberger, S., Kitzlerová, E., Ptáčková, H., & Anders, M. (2022). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and Time Perception in Adults: Do Adults with Different ADHD Symptomatology Severity Perceive Time Differently? Findings from the National Czech Study. Medical Science Monitor, 28(e936849), 1-8. doi: 10.12659/MSM.936849
Matušů, R., Senol, B., & Pekař, L. (2022). Calculation of robustly relatively stabilizing PID controllers for linear time-invariant systems with unstructured uncertainty. ISA Transactions, 131(8. 12. 2022), 579-597. doi: 10.1016/j.isatra.2022.04.037
Zárybnická, L., Petrů, J., Krpec, P., & Pagáč, M. (2022). Effect of Additives and Print Orientation on the Properties of Laser Sintering-Printed Polyamide 12 Components. Polymers, 14(6), 1-16. doi: 10.3390/polym14061172
Matušů, R., Senol, B., Alagoz, B., & Pekař, L. (2022). Design of Robust PI Controllers for Interval Plants With Worst-Case Gain and Phase Margin Specifications in Presence of Multiple Crossover Frequencies. IEEE Access, 10(27 June), 67713-67726. doi: 10.1109/ACCESS.2022.3186330

2021

Beneš, M., Kachlík, D., Belbl, M., Whitley, A., Havlíková, Š., Kaiser, R., Kunc, V., & Kunc, V. (2021). A meta-analysis on the anatomical variability of the brachial plexus: Part II-Branching of the supraclavicular part. Annals of Anatomy, 2021(238), 151788. doi: 10.1016/j.aanat.2021.151788
Chalupová, M., Rojík, S., Kotoučková, H., & Kauerová, L. (2021). Food Labels (Quality, Origin, and Sustainability): The Experience of Czech Producers. Sustainability, Food Choice and Consumer Preferences, 13(1), 1-13. doi: 10.3390/su13010318
Hedija, V., & Kuncová, M. (2021). Relationship between efficiency and profitability: The case of Czech swine sector. Spanish Journal of Agricultural Research, 19(1), e0102. doi: 10.5424/sjar/2021191-16876
Rončák, M., Scholz, P., & Linderová, I. (2021). Safety Concerns and Travel Behavior of Generation Z: Case Study from the Czech Republic. Sustainability, 13(-), 13439. doi: 10.3390/su132313439
Horák, Z., Džupa, V., & Pazour, J. (2021). Does the position of a sustentacular screw influence the stability of a plate osteosynthesis of a calcaneal fracture? A biomechanical study. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE, 235(9), 993-1000. doi: 10.1177/09544119211019509
Horák, Z., Vilímek, M., Goldmann, T., Tichý, P., & Ihde, S. (2021). Experimental investigation of the temperature during bone drilling using thermocouples and numerical finite element analysis. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 35(1), 1263-1273. doi: 10.1080/13102818.2021.1967193
Holubová, A., Chlupáčová, L., Cetlová, L., Cremers, N., & Pokorná, A. (2021). Medical Grade Honey as an alternative treatment for antibiotics in non-healing wounds – a prospective case series. Antibiotics, 10(8), 1-18. doi: 10.3390/antibiotics10080918
Horák, Z., Tichý, P., Dvořák, K., & Vilímek, M. (2021). Application of an Arbitrary Lagrangian–Eulerian Method to Modelling the Machining of Rigid Polyurethane Foam. Materials, 14(7), 1654. doi: 10.3390/ma14071654
Azzat, A., Hudák, R., Naňka, O., & Kachlík, D. (2021). The morphological stenosis pattern of the suprascapular notch is revealed yielding higher incidence in the discrete type and elucidating the inevitability of osteoplasty in horizontally oriented stenosis. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 29(7), 2272–2280. doi: 10.1007/s00167-020-06168-1
Beneš, M., Kachlík, D., Belbl, M., Kunc, V., Havlíková, Š., Whitley, A., & Kunc, V. (2021). A meta-analysis on the anatomical variability of the brachial plexus: Part I-Roots, trunks, divisions and cords. Annals of Anatomy, 2021(238), 151751. doi: 10.1016/j.aanat.2021.151751
Pysanenko, K., Rybalko, N., Bureš, Z., Šuta, D., Lindovský, J., & Syka, J. (2021). Acoustically Enriched Environment during the Critical Period of Postnatal Development Positively Modulates Gap Detection and Frequency Discrimination Abilities in Adult Rats. Neural Plasticity, 2021(6611922), 1-12. doi: 10.1155/2021/6611922
Zárybnická, L., Stránská, E., Janegová, K., & Vydrová, B. (2021). The effect of 3D printing parameters on electrochemical properties of heterogeneous cation exchange membrane. Rapid Prototyping Journal, 27(8), 1538-1547. doi: 10.1108/RPJ-08-2020-0207
Pokorný, J., Ševčík, R., Šál, J., & Zárybnická, L. (2021). Lightweight blended building waste in the production of innovative cement-based composites for sustainable construction. Construction and Building Materials, 299(September), 1-11.
Zárybnická, L., Machotová, J., Kopecká, R., Ševčík, R., Pokorný, J., & Šál, J. (2021). Effect of Cyclotriphosphazene-Based Curing Agents on the Flame Resistance of Epoxy Resins. Polymers, 13(1), 1-21.
Beran, R., Zárybnická, L., Machová, D., Večeřa, M., & Kalenda, P. (2021). Wood adhesives from waste-free recycling depolymerisation of flexible polyurethane foams. Journal of Cleaner Production, 2021(305), 1-10. doi: 10.1016/j.jclepro.2021.127142
Zezulka, F., Marcoň, P., Arm, J., Benešl, T., Bradáč, Z., Schröder, T., Belyaev, A., Werner, T., Braun, V., Kamenský, P., Diedrich, C., & Dohnal, P. (2021). Automated Design and Integration of Asset Administration Shells in Components of Industry 4.0. SENSORS, 21(6), 2004. doi: 10.3390/s21062004
Suchánek, P., Činčalová, S., Kotoučková, H., & Dvořáková, S. (2021). Business Financial Performance In The Context Of Customer Satisfaction Management. Quality - Access to Success, 22(185), 124-135. doi: 10.47750/QAS/22.185.17
Bureš, Z., Pysanenko, K., & Syka, J. (2021). Age-related changes in the temporal processing of acoustical signals in the auditory cortex of rats. Hearing Research, 402(108025), 1-9. doi: 10.1016/j.heares.2020.108025
Pultarová, I., & Ladecký, M. (2021). Two-sided guaranteed bounds to individual eigenvalues of preconditioned finite element and finite difference problems. NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATIONS, 28(5), nestrankovano. doi: 10.1002/nla.2382
Zárybnická, L., Mácová, P., Machová, D., Rychlý, J., & Viani, A. (2021). The effect of3Dstructure design on fire behavior of polyethylene terephthalate glycol containing aluminum hypophosphite and melamine cyanurate. Journal of Applied Polymer Science, 138(12), 1-9. doi: 10.1002/app.50072
Kachlík, D. (2021). Changes of anatomical nomenclature must be deliberate: the female external genitalia. Clinical Anatomy, 34(2), 320-323. doi: 10.1002/ca.23672
Lei, S., Song, M., Pekař, L., & Shen, J. (2021). A numerical study on frosting and its early stage under forced convection conditions with surface and environmental factors considered. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 45(June), "101202". doi: 10.1016/j.seta.2021.101202
Dvořák, K., Dvořáková, J., Zárybnická, L., & Horák, Z. (2021). Influence of 3D Printing Topology by DMLS Method on Crack Propagation. Materials, 14(23), 7483. doi: 10.3390/ma14237483
Marakova, V., Wolak-Tuzimek, A., & Tučková, Z. (2021). Corporate Social Responsibility As a Source of Competitive Advantage in Large Enterprises. JOURNAL OF COMPETITIVENESS, 13(1), 113-128. doi: 10.7441/joc.2021.01.07
Linderová, I., Scholz, P., & Almeida Castanheira, N. (2021). Attitudes of Local Population of Tourism Development Impacts: Evidence from Czechia. Frontiers in Psychology, 12(-), 684773. doi: 10.3389/fpsyg.2021.684773
Hubelová, D., Kuncová, M., Vojáčková, H., Coufalová, J., Kozumplíková, A., Lategan, F., & Chromková Manea, B. (2021). Inequalities in Health: Methodological Approaches to Spatial Differentiation. International Journal of Environmental Research and Public Health., 18(23), 12275. doi: 10.3390/ijerph182312275
Gurka, P., & Lang, J. (2021). Notes about 𝒔-numbers for a Sobolev type embedding of order 4 and for a higher order integral operator. Mathematische Nachrichten, 294(4), 731-747. doi: 10.1002/mana.202000206
Hradil, J., Horák, Z., Henyš, P., & Čapek, L. (2021). The opening size of the laminoplasty is dependent on the groove size: A numerical study. Clinical Biomechanics, 89(OCT 2021), 105479. doi: 10.1016/j.clinbiomech.2021.105479
Mróz, F., Krogmann, A., Magdaléna, N., & Oremusová, D. (2021). Religious and museum tourism to Museum of the Holy FatherJohn Paul II Family Home in Wadowice (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(4), 145-162. doi: 10.24917/20801653.354.9
Beneš, M., & Kachlík, D. (2021). Atypical branching of the musculocutaneous and median nerves with associated unusual innervation of muscles in the anterior compartment of the arm: case report and plea for extension of the current classification system. Surgical and Radiologic Anatomy, 43(5), 671–678. doi: 10.1007/s00276-021-02731-8
Kuncová, M., & Sekničková, J. (2021). Two-stage weighted PROMETHEE II with results’ visualization. Central European Journal of Operations Research, 2021(QME 2020), 1-25. doi: 10.1007/s10100-021-00788-9
Chumak, T., Tóthová, D., Filová, I., Bureš, Z., Popelář, J., Pavlínková, G., & Syka, J. (2021). Overexpression of Isl1 under the Pax2 Promoter, Leads to Impaired Sound Processing and Increased Inhibition in the Inferior Colliculus. International Journal of Molecular Sciences, 22(9), 4507. doi: 10.3390/ijms22094507
Šeda, V., Machová, D., Dohnal, J., Domeny, J., Zárybnická, L., Oberle, A., Vacenovská, V., & Čermák, P. (2021). Effect of One-Sided Surface Charring of Beech Wood on Density Profile and Surface Wettability. Applied Sciences, 11(9), 1-10.
Navrátil, P., Pekař, L., Matušů, R., Song, M., Gao, Q., Kandala, S., & Kadlčík, O. (2021). Experimental Investigation and Control of a Hot-Air Tunnel with Improved Performance and Energy Saving. ACS Omega, 6(24), 16194-16215. doi: 10.1021/acsomega.1c02239
Hedija, V., & Němec, D. (2021). Gender diversity in leadership and firm performance: evidence from the Czech Republic. Journal of Business Economics and Management, 22(1), 156-180. doi: 10.3846/jbem.2020.13680
Kachlík, D., Musil, V., Blanková, A., Marvanová, Z., Miletín, J., Daniela, T., Dvořáková, V., & Báča, V. (2021). A plea for extension of the anatomical nomenclature: Vessels. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 21(2), 1-13. doi: 10.17305/bjbms.2020.5256
Kolman, R., Kopačka, J., González, J., Cho, S., & Park, K. (2021). Bi-penalty stabilized technique with predictor–corrector time scheme for contact-impact problems of elastic bars. Mathematics and Computers in Simulation, 189(0), 305-324. doi: 10.1016/j.matcom.2021.03.023
Novák, L., Malináková, K., Mikoska, P., Van Dijk, J., Děchtěrenko, F., Ptáček, R., & Tavel, P. (2021). Psychometric Analysis of the Czech Version of the Toronto Empathy Questionnaire. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(10), 5343. doi: 10.3390/ijerph18105343
Machová, D., Oberle, A., Zárybnická, L., Dohnal, J., Šeda, V., Domeny, J., Vacenovská, V., Kloiber, M., Pěnčík, J., Tippner, J., & Čermák, P. (2021). Surface characteristics of one-sided charred beech wood. Polymers, 13(10), 1-15. doi: 10.3390/polym13101551
Dostál, J. (2021). Assigning a Value to Volunteering in Requests for Proposals. SAGE Open, 12(2), 1-18. doi: 10.1177/21582440211009503
Kuběnka, M., & Činčalová, S. (2021). Analysis of the Relationship between Research and Development Intensity and Sectoral Performance: The Case of Czech Republic. EKONOMICKY CASOPIS, 69(7), 706-725. doi: 10.31577/ekoncas.2021.07.03
Profant, O., Bureš, Z., Balogová, Z., Betka, J., Fík, Z., Chovanec, M., & Voráček, J. (2021). Decision making on vestibular schwannoma treatment: predictions based on machine-learning analysis. Scientific Reports, 11(18376 (2021)), 1-14. doi: 10.1038/s41598-021-97819-x
González, J., Kopačka, J., Kolman, R., & Park, K. (2021). Partitioned formulation of contact-impact problems with stabilized contact constraints and reciprocal mass matrices. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 122(17), 4609-4636. doi: 10.1002/nme.6739
Beneš, M., Kachlík, D., Kunc, V., & Kunc, V. (2021). The arcade of Frohse: a systematic review and meta-analysis. Surgical and Radiologic Anatomy, 43(5), 703–711. doi: 10.1007/s00276-021-02718-5
Kachlík, D., & Whitley, A. (2021). The Czech contribution to the human anatomy: A focus on Charles University. Annals of Anatomy, 236(x), 151623. doi: 10.1016/j.aanat.2020.151623
Pokorný, J., Ševčík, R., Šál, J., Zárybnická, L., & Žák, J. (2021). Lightweight Concretes with Improved Water and Water Vapor Transport for Remediation of Damp Induced Buildings. Materials, 14(19), 1-16. doi: 10.3390/ma14195902
Krpálek, P., Berková, K., Kubišová, A., Krpálková Krelová, K., Frendlovská, D., & Spiesová, D. (2021). Formation of Professional Competences and Soft Skills of Public Administration Employees for Sustainable Professional Development. Sustainability, 13(10), nečíslováno. doi: 10.3390/su13105533
Činčalová, S., Suchánek, P., & Prokop, M. (2021). Modelling Customer Satisfaction with Food. QUALITY INNOVATION PROSPERITY /KVALITAINOVÁCIA PROSPERITA, 25(3), 65-84. doi: 10.12776/qip.v25i3.1618
Cardenas, C., Mácová, P., Gomez, M., Zárybnická, L., Ševčík, R., & Viani, A. (2021). Formation, Properties, and Microstructure of a New Steel Slag–Based Phosphate Cement. Journal of Materials in Civil Engineering, 33(11), 1-11. doi: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0003958
Zámková, M., Rojík, S., Pilař, L., Chalupová, M., Prokop, M., Stolín, R., Dziekański, P., & Maitah, M. (2021). Customer Preferences for Organic Agriculture Produce in the Czech Republic: 2016 and 2019. Agriculture, 11(10), 968. doi: 10.3390/agriculture11100968
Zárybnická, L., Machotová, J., Mácová, P., Machová, D., & Viani, A. (2021). Design of polymeric binders to improve the properties of magnesium phosphate cement. Construction and Building Materials, 290(JUL 5 2021), 1-31. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2021.123202
Džupa, V., Koňařík, M., Jakub, K., Petr, V., Jana, V., Báča, V., & Kachlík, D. (2021). The size and shape of the human pelvis: a comparative study of modern and medieval age populations. Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger, 2021(237), 1-8. doi: 10.1016/j.aanat.2021.151749
Gurka, P., & Hauer, D. (2021). More insights into the Trudinger–Moser inequality with monomial weight. Calculus of Variations and Partial Differential Equations, 60(16), 1-27. doi: 10.1007/s00526-020-01890-7

2020

Pultarová, I., & Kubínová, M. (2020). Block Preconditioning of Stochastic Galerkin Problems: New Two-sided Guaranteed Spectral Bounds. SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, 8(1), 88-113. doi: 10.1137/19M125902X
Bačovská, R., Alberti, M., Příhoda, J., Vořáč, Z., & Zárybnická, L. (2020). Synthesis and Application of Additives based on Trifluoroethoxy-cyclo-phosphazene into Polymer Nanofibers. Tetrahedron, 76(13), 130999. doi: 10.1016/j.tet.2020.130999
Činčalová, S., & Hedija, V. (2020). Firm characteristics and corporate social responsibility: The case of Czech transportation and storage industry. Sustainability, 12(5), nestrankovano. doi: 10.3390/su12051992
Belbl, M., Kunc, V., & Kachlík, D. (2020). Absence of flexor digitorum profundus muscle and variation of flexor digitorum superficialis muscle in a little finger: two case reports. Surgical and Radiologic Anatomy, 42(8), 945–949. doi: 10.1007/s00276-020-02420-y
Kunc, V., Kunc, V., Černý, V., & Kachlík, D. (2020). Accessory bones of the elbow: Prevalence, localization and modified classification modified classification. Journal of Anatomy, 237(4), 618-622. doi: 10.1111/joa.13233
Pham, N., Thanh, T., Tučková, Z., & Thuy, V. (2020). The role of green human resource management in driving hotel’s environmental performance: Interaction and mediation analysis. International Journal of Hospitality Management, 2020(88), 50-70.
Machotová, J., Kalendová, A., Volenská, M., Steinerová, D., Pejchalová, M., Knotek, P., & Zárybnická, L. (2020). Waterborne hygienic coatings based on self-crosslinking acrylic latex with embedded inorganic nanoparticles: a comparison of nanostructured ZnO and MgO as antibacterial additives.. Progress in Organic Coatings, 147(-), 1-14.
Horák, Z., Dvořák, K., Zárybnická, L., Vojáčková, H., Dvořáková, J., & Vilímek, M. (2020). Experimental Measurements of Mechanical Properties of PUR Foam Used for Testing Medical Devices and Instruments Depending on Temperature, Density and Strain Rate. Materials, 13(20), 4560. doi: 10.3390/ma13204560
Hudáková, Z., Friediger, T., Dohňanská, M., Šutvajová, M., Lesňáková, A., & Ľudmila, L. (2020). Influence of the movement on quality of seniors´lives. Clinical Social Work and Health Intervention, 11(3), 71-77. doi: 10.22359/cswhi_11_3_11
Zárybnická, L., Dvořák, K., Dostálová, Z., & Vojáčková, H. (2020). Study of Different Printing Design Type Polymer Samples Prepared by Additive Manufacturing. Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 64(2), 255-264. doi: 10.3311/PPch.13991
Beran, R., Zárybnická, L., & Machová, D. (2020). Recycling of rigid polyurethane foam: Micro‐milled powder used as active filler in polyurethane adhesives.. Journal of Applied Polymer Science, 137(37), 1-11.
Dostál, T., Šotner, R., Langhammer, L., & Dvořák, J. (2020). Dual-Mode Multifunctional Reconnection-less Reconfigurable Filter. Elektronika Ir Elektrotechnika, 26(3), 36--41. doi: 10.5755/j01.eie.26.3.25856
Acevedo, R., Sedlák, P., Kolman, R., & Fredel, M. (2020). Residual stress analysis of additive manufacturing of metallic parts using ultrasonic waves: State of the art review. Journal of Materials Research and Technology, 9(4), 9457-9477. doi: 10.1016/j.jmrt.2020.05.092
Javed, M., & Tučková, Z. (2020). The role of government in tourism competitiveness and tourism area life cycle model. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 25(14), 997-1011.
Navrátil, P., Pekař, L., & Matušů, R. (2020). Control of a Multivariable System Using Optimal Control Pairs: A Quadruple-Tank Process. IEEE Access, 8(30 December), 2537-2563. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2962302
Zárybnická, L., & Stránská, E. (2020). Study of effect of two sulfonating agents on electrochemical properties of surface‐modified polyethersulfone membrane. Journal of Applied Polymer Science, 37(21), 1-9. doi: 10.1002/app.48826
Pekař, L., Matušů, R., Andrla, J., & Litschmannová, M. (2020). Review of Kalah Game research and the proposition of a novel heuristic-deterministic algorithm compared to tree-search solutions and human decision-making. Informatics, 7(3), "34". doi: 10.3390/INFORMATICS7030034
Dostál, J. (2020). Revealed value of volunteering: A volunteer centre network. Annals of Public and Cooperative Economics, Vol. 91,2(June 2020), 319-345. doi: 10.1111/apce.12271
Yuan, C., Song, S., Gao, Q., Karimi, H., Pekař, L., & Guo, S. (2020). A novel frequency-domain approach for the exact range of imaginary spectra and the stability analysis of LTI systems with two delays. IEEE Access, 8(17 February), 36595-36601. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2973834
Miletín, J., Sukop, A., Báča, V., & Kachlík, D. (2020). Innominate variant artery in the first web space. Annals of Anatomy, 2020(230), 151521. doi: 10.1016/j.aanat.2020.151521
Zárybnická, L., & Stránská, E. (2020). Preparation of cation exchange filament for 3D membrane print. Rapid Prototyping Journal, 26(8), 1435-1445. doi: 10.1108/RPJ-03-2019-0082
Scholz, P., Linderová, I., & Konečná, K. (2020). Green Management Tools as a Way to Sustainable Behaviour in the Hotel Industry. Case Study from Czechia. Sustainability, 12(23), -. doi: 10.3390/su122310027
Fiala, R., Hedija, V., Dvořák, J., & Jánský, J. (2020). Are profitable firms also financially healthy? Empirical evidence for pig-breeding sector. CUSTOS E AGRONEGOCIO ON LINE, 16(1), 173-201.
Kachlík, D., Varga, I., Báča, V., & Musil, V. (2020). Variant Anatomy and Its Terminology. Medicina-Lithuania, 56(12), 713. doi: 10.3390/medicina56120713
Konařík, M., Musil, V., Báča, V., & Kachlík, D. (2020). Upper limb principal arteries variations: A cadaveric study with terminological implication. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 20(4), 502-513. doi: 10.17305/bjbms.2020.4643
Berková, K., Borůvková, J., Frendlovská, D., Krpálek, P., & Melas, D. (2020). Learning Style Preferences of University and College Students. Problems of Education in the 21st Century, 78(4), 486-499. doi: 10.33225/pec/20.78.486
Song, M., Xie, G., Pekař, L., Mao, N., & Qu, M. (2020). A modeling study on the revere cycle defrosting of an air source heat pump with the melted frost downwards flowing away and local drainage. Energy and Buildings, 226(November 1), "110257". doi: 10.1016/j.enbuild.2020.110257
Hedija, V., & Musil, P. (2020). Wage Discrimination against Women in Baltic Countries. Ekonomický časopis, 68(7), 699-713. doi: 10.31577/ekoncas.2020.07.03
Zárybnická, L., Machová, D., & Dvořák, K. (2020). Effect of copper or carbon fiber addition to the 3D printing of polylactid samples. Materials Testing, 62(7), 727-732. doi: 10.3139/120.111543
Matušů, R., Senol, B., & Pekař, L. (2020). Robust PI Control of Interval Plants with Gain and Phase Margin Specifications: Application to a Continuous Stirred Tank Reactor. IEEE Access, 8(06 August), 145372-145380. doi: 10.1109/ACCESS.2020.3014684
Šaclová, L., Němcová, A., Smíšek, R., Smital, L., & Vítek, M. (2020). Single-Feature Method for Fast Atrial Fibrillation Detection in ECG Signals. Computing in Cardiology 2020, 1(1), 1-4. doi: 10.22489/CinC.2020.335
Kunc, V., Fábik, J., Kubíčková, B., & Kachlík, D. (2020). Vermian fossa or median occipital fossa revisited: Prevalence and clinical anatomy. Annals of Anatomy, 2020(229), 151458. doi: 10.1016/j.aanat.2020.151458
Linderová, I., Scholz, P., & Almeida Castanheira, N. (2020). Quality Assessment of Selected Restaurant Services Using the Mystery Shopping Method: Case Study of Portugal. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 10(2), 298-304.
Krpálek, P., Berková, K., Krpálková Krelová, K., Kubišová, A., Frendlovská, D., & Szabo, S. (2020). Environmental Education in the Preparation of Students of Tourism and Finance and Management in the Czech Republic. Sustainability, 12(17), není číslováno. doi: 10.3390/su12176736

2019

Pokorná, A., Pospíšil, M., Mužík, J., Kučerová, J., Štrombachová, V., Búřilová, P., & Cetlová, L. (2019). Pilot analysis of pressure ulcer-nationwide data from central adverse event reporting system. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 115(82), S8-S14. doi: 10.14735/amcsnn2019S8
Rybalko, N., Mitrovic, D., Šuta, D., Bureš, Z., Popelář, J., & Syka, J. (2019). Behavioral evaluation of auditory function abnormalities in adult rats with normal hearing thresholds that were exposed to noise during early development. Physiology & Behavior, 210(112620), 1-8. doi: 10.1016/j.physbeh.2019.112620
Hedija, V., & Fiala, R. (2019). Is Gibrat’s law valid for travel agencies and tour operators? Evidence from the Visegrad group countries. Journal of East European Management Studies, 24(3), 447-465. doi: 10.5771/0949-6181-2019-3-447
Bureš, Z., Profant, O., Svobodová, V., Tóthová, D., Vencovský, V., & Syka, J. (2019). Speech Comprehension and Its Relation to Other Auditory Parameters in Elderly Patients With Tinnitus. FRONTIERS IN AGING NEUROSCIENCE, 11(219), 1-12. doi: 10.3389/fnagi.2019.00219
Dostál, T., Šotner, R., Langhammer, L., Jeřábek, J., & Ushakov, P. (2019). Fractional-Order Phase Shifters with Constant Magnitude Frequency Responses. Elektronika ir Elektrotechnika, 25(5), 25-30. doi: 10.5755/j01.eie.25.5.24352
Švec, R., Navrátil, J., Picha, K., Buchecker, M., Martinat, S., Březinová, M., & Knotek, J. (2019). Visitors' preferences of renewable energy options in "green" hotels. RENEWABLE ENERGY, 138(August 2019), 1065-1077. doi: 10.1016/j.renene.2019.02.043
Balcar, J., & Hedija, V. (2019). Influence of female managers on gender wage gap and returns to cognitive and non-cognitive skills. Gender, Work & Organization, 26(5), 722-737. doi: 10.1111/gwao.12261
Olivková, I., Čabanová, K., Motyka, O., Peikertová, P., Seidlerová, J., & Kukutschová, J. (2019). Settled Dust from Urban and Suburban Roads in an Industrial City Area: Location and Seasonal Differences in Metal Content. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 19.(5), 3035-3040. doi: 10.1166/jnn.2019.15843
Varga, I., Miko, M., Kachlík, D., Žišková, M., Danihel Jr., Ľ., & Babál, P. (2019). How many cell types form the epithelial lining of the human uterine tubes? Revision of the histological nomenclature of the human tubal epithelium. Annals of Anatomy, 224(-), 73–80. doi: 10.1016/j.aanat.2019.03.012
Kachlík, D., Voborník, T., Džupa, V., Marvanová, Z., Ťoupal, O., Navara, E., Štěvulová, N., & Báča, V. (2019). Where and what arteries are most likely injured with pelvic fractures? The Influence of Localization, Shape, and Fracture Dislocation on the Arterial Injury During Pelvic Fractures. Clinical Anatomy, 32(5), 682–688. doi: 10.1002/ca.23372
Linderová, I., & Scholz, P. (2019). Tourism Facilities Accessibility in Context of Social Tourism Support: Evidence from the Czech Republic. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research, 9(1), 279-283.
Šaclová, L., Němcová, A., Smital, L., Smíšek, R., & Vítek, M. (2019). Advanced P Wave Detection in Ecg Signals During Pathology: Evaluation in Different Arrhythmia Contexts. Scientific Reports, 9(18582), 1-11. doi: 10.1038/s41598-019-55323-3
Musil, V., Blanková, A., Dvořáková, V., Turyna, R., & Báča, V. (2019). A plea for an extension of the anatomical nomenclature: Organ systems. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 19(1), 1 - 13. doi: 10.17305/bjbms.2018.3195
Profant, O., Jilek, M., Bureš, Z., Vencovský, V., Kuchárová, D., Svobodová, V., Korynta, J., & Syka, J. (2019). Functional age-related changes within the human auditory system studied by audiometric examination. Frontiers in Aging Neuroscience, 11(26), 1-16. doi: 10.3389/fnagi.2019.00026
Fiala, R., & Hedija, V. (2019). Testing the validity of Gibrat's law in the context of profitability performance. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 32(1), 2850-2863. doi: 10.1080/1331677X.2019.1655656
Varga, I., Gálfiová, P., Blanková, A., Konařík, M., Báča, V., Dvořáková, V., Musil, V., Turyna, R., & Klein, M. (2019). Terminologia Histologica 10 years on: some disputable terms in need of discussion and recent developments. Annals of Anatomy, 226(-), 16 - 22. doi: 10.1016/j.aanat.2019.07.005
Kachlík, D., Pecháček, V., Hnátková, G., Hnátek, L., Musil, V., & Báča, V. (2019). The venous perforators of the lower limb – A new terminology. Phlebology, 34(40), 650-668. doi: 10.1177/0268355519837869.
Beňo, P., Juhásová, I., & Samohýl, M. (2019). Knowledge on Fetal Alcohol Syndrome in Slovak Population. Iran J Public Health, 48(3), 552-553.

Článek v databázi SCOPUS

2023

Fait, T., Baltazár, T., Bubeníčková, L., Kestřánek, J., Štěpán, M., Müller, M., & Turčan, P. (2023). Treatment of Vulvovaginal Laxity by Electroporation: The Jett Plasma Medical for Her II Study. Journal of Clinical Medicine, 12(19), 1-12. doi: 10.3390/jcm12196234
Berková, K., Frendlovská, D., Kuncová, M., Füreder, R., & Überwimmer, M. (2023). Comparison of requirements of graduates entering employment in Vysočina Region and region Upper Austria. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, aheadPrint(ahead-of-print), nestrankovano. doi: 10.1108/HESWBL-02-2023-0034
Hedija, V. (2023). Gender pay gap in the Czech Republic: focused on management. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 36(3), 1-14.
Berková, K., Frendlovská, D., Chalupová, M., Kubišová, A., Krpálková Krelová, K., & Kolářová, D. (2023). International Comparison of Higher Education Representatives' and Students' Attitudes Towards Feedback Learning. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 13(4), 141-157. doi: 10.3991/ijep.v13i4.37017

2022

Urban, D., Kajanová, A., & Ondrášek, S. (2022). The Psychological Burden of Social Workers During the Covid-19 Pandemic. Caritas et Veritas, 12(1), 197-204. doi: 10.32725/cetv.2022.015
Berková, K., Březinová, H., Frendlovská, D., Kubišová, A., Krpálek, P., Krpálková Krelová, K., & Melas, D. (2022). Aspects Influencing the Provision of Internships by Czech Firms to Future Economists during Their Studies. Education Sciences, 12(10), nečíslováno. doi: 10.3390/educsci12100676
Krpálková Krelová, K., Berková, K., Krpálek, P., & Kubišová, A. (2022). Perception of Selected Aspects of Online Learning by Czech Higher Education Students. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 12(5), 4-25. doi: 10.3991/ijep.v12i5.32243
Gabrielová, J., Dubnová, M., Zámková, M., Černá, M., Řezníková, V., & Prokop, M. (2022). Characteristics of Long-Term Clients of Social Work in Municipalities in the Vysočina Region. Sociální práce, 22(1), 105-120.
Scholz, P., & Růžička, I. (2022). Female Spectatorship and Unsportsmanlike Conduct at Football Stadiums: Case Study from the Czech Republic. Studia Sportiva, 16(1), 90-100. doi: 10.5817/StS2022-1-9
Fiala, R., & Hedija, V. (2022). Do Smaller Firms Grow Faster than Large Enterprises? The Case of Czech Transportation and Storage Industry. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 24(2), A79-A87. doi: 10.26552/com.C.2022.2.A79-A87
Pompurová, K., Šebová, Ľ., & Scholz, P. (2022). Reimagining the tour operator industry in the post-pandemic period: Is the platform economy a cure or a poison?. Cogent Business & Management, 9(2), 1-16. doi: 10.1080/23311975.2022.2034400
Závodný Pospíšil, J., & Závodná, L. (2022). An Insight to the World of Female Entrepreneurship: Systematic Literature Review of the Phenomenon Using the McKinsey 7S Model. Foundations of Management, 14(1), 51-66. doi: 10.2478/fman-2022-0004
Fait, T., & Janota, J. (2022). Odložený podvaz pupečníku - přínosy a rizika. Česká Gynekologie, 87(6), 424-6. doi: 10.48095/cccg2022424
Černá, M., Řezníková, V., Gabrielová, J., & Dubnová, M. (2022). „Chroničtí klienti“ – názory a empirické zkušenosti sociálních pracovníků na obcích v Kraji Vysočina. Sociální práce, 22(6), 69-79.
Berková, K., Frendlovská, D., Chalupová, M., Kubišová, A., Hrmo, R., & Krpálková Krelová, K. (2022). Pilot Research into the Perceived Importance of Educational Elements and an Application for Detecting Progress through the Perspective of Practice. Education Sciences. Technology Enhanced Education, 12(10), nečíslováno. doi: 10.3390/educsci12100669
Černá, M., & Klepáčková, O. (2022). Role sestry v podpoře posttraumatického růstu u onkologicky nemocných a jejich blízkých. Onkologie, 16(4), 195-199. doi: 10.36290/xon.2022.043

2021

Scholz, P., & Vespalec, T. (2021). Mujeres en los partidos de fútbol. Estudio de caso en la República Checa. SPORT TK-REVISTA EUROAMERICANA DE CIENCIAS DEL DEPORTE, 10(2), 176-193. doi: 10.6018/SPORTK.489101
Černá, M., Klepáčková, O., & Šlechtová, P. (2021). Social Work in the Terezin Ghetto as an Inspiration for the Present and the Future. Sociální práce, 21(4), 18-35.
Dvořák, K., & Dvořáková, J. (2021). Topological Optimization of a Component Made by the FDM Method. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, 10(2), 6-71. doi: 10.18178/ijmerr.10.2.67-71
Búřilová, P., Pospíšil, M., Dolanová, D., Rittichová, J., Kučerová, J., Štrombachová, V., Mužík, J., Cetlová, L., & Pokorná, A. (2021). Adherence to hand hygiene in a hospital setting - a questionnaire survey focused on compliance with the use of gloves. KONTAKT – Journal of nursing and social sciences related to health and illness, 23(006), 3-7. doi: 10.32725/kont.2021.006
Slabíková, I., Nováková, L., Cetlová, L., Dvořáková, V., & Pokorná, A. (2021). Questionnaire survey: The process of quality management in the preanalytical phase of laboratory examination in the department of joint laboratories. KONTAKT – Journal of nursing and social sciences related to health and illness, 2021.003(23), 33-39. doi: 10.32725/kont.2021.003
Berková, K., Kubišová, A., & Kolářová, D. (2021). Differences of Opinion among Students of Czech Higher Education Institutions on the Competences of Accountants Required by the Labour Market. Universal Journal of Accounting and Finance, 9(5), 1009-1018. doi: 10.13189/ujaf.2021.090511
Zárybnická, L., Stránská, E., & Machová, D. (2021). The effect of crosslinking polymer layer on the electrochemical properties of cation exchange membrane. Materials Research Innovations, 25(1), 16-22. doi: 10.1080/14328917.2020.1725337
Slabá, M. (2021). Influence of Sociodemographic Characteristics on Customers' Price Sensitivity. Quality – Access to Success, 22(182), 84-87.
Činčalová, S., & Černá, M. (2021). Volunteering of Czech College Students – Experience and Motivation. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 14(2), 79-88. doi: 10.7160/eriesj.2021.140202
Činčalová, S. (2021). The impact of the level of corporate social responsibility on financial performance: Evidence from insurance firms in the Czech Republic. Insurance Markets and Companies, 12(1), 64-71. doi: 10.21511/ins.12(1).2021.06
Zámková, M., Střelec, L., Prokop, M., & Stolín, R. (2021). Flight Delay Causes at Selected Visegrad Group International Airports. European Journal of Business Science and Technology (EJOBSAT), 7(1), 91-108. doi: 10.11118/ejobsat.2021.003
Scholz, P., Linderová, I., & Janeček, P. (2021). Hotel Guest Satisfaction and Service Quality: Evidence from Czech Safari Hotel. Quality - Access to Success, 22(185), 212-219. doi: 10.47750/QAS/22.185.28
Krpálková Krelová, K., Berková, K., Krpálek, P., & Kubišová, A. (2021). Attitudes of Czech College Students Toward Digital Literacy and Their Technical Aids in Times of COVID-19. International Journal of Engineering Pedagogy, 11(4), 130-147. doi: 10.3991/ijep.v11i4.20821
Olivková, I., & Kontriková, L. (2021). Application of AHP Method in Conditions of the Regional Airport. Lecture Notes in Networks and Systems. Springer, 117(117), 385-394. doi: 10.1007/978-3-030-44610-9_38
Černá, M., & Klepáčková, O. (2021). Specifika přístupu k onkologickým pacientům s demencí. Onkologie, 3(15), 147-150.

2020

Berková, K., Borůvková, J., Frendlovská, D., & Krpálek, P. (2020). Learning Styles of Czech College and University Students in Accounting Education. Universal Journal of Educational Research, 8(8), 3459-3468. doi: 10.13189/ujer.2020.080820
Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2020). Monitoring of visitors as a tool of protected areas management. Academica Turistica, 13(1), 67-79. doi: 10.26493/2335-4194.13.67-79
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2020). Non-parametric anova methods applied on students' performance development in course of statistics. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 68(1), 281-289. doi: 10.11118/actaun202068010281
Černá, M., & Klepáčková, O. (2020). Role sestry v psychosociální podpoře prarodičů onkologicky nemocných dětí. Onkologie, 14(6), 291-294.
Závodná, L., Závodný Pospíšil, J., & Jiránek, M. (2020). DOES THE PACKAGING CHANGE THE PERCEIVED TASTE OF BEER? RESULTS FROM A BEER EXPERIMENT. MARKET-TRŽIŠTE, 32(1), 65-78. doi: 10.22598/mt/2020.32.1.65
Scholz, P., Janeček, P., & Linderová, I. (2020). Applying environmental measures as a part of social responsibility: the example of a Czech hotel chain. Acta Turistica, 32(1), 7-38. doi: 10.22598/at/2020.32.1.7
Slabá, M. (2020). Corporate Social Responsibility: Motivation, Perception, and Activities among SMEs in the Czech Republic. Quality – Access to Success, 21(177), 68-73.
Scholz, P. (2020). Development of Football Fandom after 1989: Evidence from Czechia. Annals for Istrian and Mediterranean Studies. Series Historia et Sociologia, 30(2), 323-340. doi: 10.19233/ASHS.2020.20
Pompurová, K., Sokolová, J., & Cole, D. (2020). Domestic Volunteer Tourism Demand in Slovakia. European Journal of Tourism Research, -(25), 2509.
Slabá, M. (2020). Multiple regression model of the consumers’ price sensitivity. Economic Annals-XXI, 183(5-6), 60-65. doi: 10.21003/ea
Černá, M., & Klepáčková, O. (2020). Trauma-informovaný přístup v sociální práci s rodinami vážně nemocných nebo zraněných dětí. Sociální práce, 3(1), 5-23.
Pompurová, K., Sokolová, J., Cole, D., Marčeková, R., & Kožiak, R. (2020). Are visitors interested in volunteer tourism? Evidence from Slovakia. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(4), 3339-3353. doi: 10.9770/jesi.2020.7.4(50)
Činčalová, S. (2020). Inequalities in social responsibility across europe focused on work-life balance. Quality - Access to Success, 174(21), 142-146.
Hurych, E., & Scholz, P. (2020). Czech football fans and some aspects of their declared and applied approaches. Journal of Physical Education and Sport, 20(6), 3377. doi: 10.7752/jpes.2020.06457
Vacková, J., Maňhalová, J., Rolantová, L., & Urban, D. (2020). Health literacy in the Roma population. Kontakt – Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness, 22(4), 243-250. doi: 10.32725/kont.2020.021
Černá, M., & Klepáčková, O. (2020). Trauma-informovaný přístup v paliativní ošetřovatelské péči o onkologicky nemocné. Onkologie, 14(4), 187-190. doi: 10.36290/xon.2020.064
Berková, K., Frendlovská, D., Závodný Pospíšil, J., Vojáčková, H., & Kolářová, D. (2020). Education towards Entrepreneurial Careers in a Czech College: An Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 13(1), 1-9. doi: 10.7160/eriesj.2020.130101
Musil, P., & Hedija, V. (2020). Investment incentives as instrument of motivation of firms and economic stabilization. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(2), 578-589. doi: 10.9770/jesi.2020.8.2(35)
Scholz, P. (2020). Female Visitors and Their Behavior at Football Stadiums: Czechia Case Study. Journal of Physical Education and Sport, 20(4), 1803-1808. doi: 10.7752/jpes.2020.04244
Scholz, P. (2020). Отношение зрителей женского футбола к неспортивному поведению на чешском футбольные стадионы. Теория и практика физической культуры, 4(4), 75-76.

2019

Slabá, M. (2019). Consumer behaviour regarding branded and non-branded goods on the mobile phone market: impact of experience, price and loyalty. Economic Annals-XXI, 175(1-2), 63-67. doi: 10.21003/ea.V175-11
Chalupová, M., Rojík, S., Pilař, L., & Prokop, M. (2019). Factors Affecting Food Purchases in Vysočina Region with Focus on Regional Food. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 11(3), 35-44. doi: 10.7160/aol.2019.110304.
Urbanová, M., & Urban, D. (2019). Reflexe vybraného dilematu sociální práce optikou etické teorie I. Kanta. Sociální práce / Sociálna práca, 19(6), 75-90.
Vácová, J., Brabcová, I., Dvořáková, V., & Cetlová, L. (2019). Rizikové faktory pádů hospitalizovaných pacientů. Praktický lékař, 99(4), 139 - 146.
Scholz, P., & Vespalec, T. (2019). Inside Slavia´s supporters: Fans who control the football matches in Czechia. Journal of Human Sport and Exercise, 14(4), S818-S829. doi: 10.14198/jhse.2019.14.Proc4.44
Scholz, P. (2019). GREEN MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN ACCOMMODATION FACILITIES IN BULGARIA. EKONOMIA I ŚRODOWISKO, 68(1), 177-192.
Berková, K., Krpálek, P., & Krpálková Krelová, K. (2019). Future economic professionals: development of practical skills and competencies in higher education from the point of view of international employers. Economic Annals-XXI, 176(3-4), 91-98. doi: 10.21003/ea.V176-09
Řezníková, V., & Prokop, M. (2019). Case study of a psychotherapeutic programme for people with severe mental illness experience. KONTAKT – Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness, 21(2), 222-229. doi: 10.32725/kont.2019.025
Musil, P., Seheda, S., Datsenko, A., & Otkalenko, O. (2019). The agrarian food consumption in Ukraine and its association with socio-demographic indicators of human development. Economic Annals, 1-2(May 2019), 45-52. doi: 10.21003/ea.V175-08
Černá, M., Dubnová, M., Řezníková, V., & Hanzl, D. (2019). Inovace výuky předmětu psychiatrie za účelem snížení stigmatizace osob s duševním onemocněním. Sociální práce, 2(1), 118-132.
Slabá, M. (2019). Factors influencing customer loyalty towards mobile phones brands - evidence from the Czech market. Economic Annals-XXI, 176(3-4), 109-117. doi: 10.21003/ea.V176-11
Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2019). Solution of socio-economic efficiency of public projects under the conditions of variable amount of subsidy. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 27(46), 79-90.
Dvořák, K., Zárybnická, L., & Dvořáková, J. (2019). Quality Parameters of 3D Print Products by the DMLS Method. Manufacturing Technology, 19(2), 209-215. doi: 10.21062/ujep/271.2019/a/1213-2489/MT/19/2/209
Vaněčková, M., Pokorná, A., & Dvořáková, V. (2019). Kvalita péče o ženy od prenatálního po postnatální období – dotazníková studie. Pediatrie pro praxi, 20(4), 234 -237.
Suchánek, P., Činčalová, S., & Prokop, M. (2019). Vliv osobnostních a demografických charakteristik zákazníků na jejich loajalitu. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, 47(03/2019), 115-125.
Buchovetchi, O., Slucarius, G., & Činčalová, S. (2019). Generation Z – Key factor for organizational innovation. Quality - Access to Success, 20(3/2019), 25-30.
Richta, K., Richta, T., & Pokorný, J. (2019). Information Systems Development with the help of Petri Nets. Vietnam Journal of Computer Science, 07(01), 41-64. doi: 10.1142/S2196888820500025
Nečas, L., Hrubina, M., Melišík, M., Cibula, Z., Olgun, D., & Horák, Z. (2019). Is primary fixation with the sliding hip screw introduced into the non-ideal position sufficient for stable pertrochanteric fracture stabilisation? A biomechanical evaluation and experimental study. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 63(2), 140-147. doi: 10.3311/PPme.13259
Kuchařová, I., Berková, K., Pfeiferová, D., & Krpálek, P. (2019). The Influence of Teacher Competencies on Student Motivation to Study Accounting at Secondary Vocational Schools in the Czech Republic. Universal Journal of Educational Research, 7(12), 2844-2850. doi: 10.13189/ujer.2019.071235
Olivková, I. (2019). Evaluation of the Quality of Public Transport Stops. Lecture Notes in Networks and Systems. Springer, 68(68), 14-23. doi: 10.1007/978-3-030-12450-2_2
Olivková, I., & Kontriková, L. (2019). Application of AHP method for choosing of suitable airplane in air cargo transport. Strategic Management and its Support by Information Systems, 13(13), 204-211.

Odborná kniha

2022

Černá, M., Klepáčková, O., & Krejčí, Z. (2022). Sociální práce na příkladech z praxe. Praha: Grada.
Šedivá Neckářová, A., Drozdowska, M., Gruszka, I., Formádi, K., Marečková, R., & Šebová, Ľ. (2022). BEST PRACTISE OF ACCESSIBLE TOURISM CASE STUDY FROM V4 COUNTRIES. Wroclaw: Wydawnictwo OVO.
Jiříček, P. (2022). Ekonom J. A. Schumpeter, teoretik inovací a společenských věd. Brno: Akademické nakladatelství CERM.
Čičková, Z., Holzerová, P., & Kuncová, M. (2022). Modely priestorovej konkurencie. Bratislava: Letra Edu.

2021

Berková, K., Frendlovská, D., & Kubišová, A. (2021). Modely hodnocení rozvoje profesních a měkkých kompetencí v sekundárním vzdělávání. Praha: Extrasystem.
Černá, M., Gabrielová, J., Novotná, J., Řezníková, V., Prchal, P., Prchalová, A., & Urban, D. (2021). Příklady dobré praxe ze sociální práce ve zdravotnictví. Praha: NLN, s.r.o.

2020

Černá, M., Klepáčková, O., & Krejčí, Z. (2020). Trauma-informovaný přístup v sociální práci. Praha: Grada.
Pekař, L. (2020). Advanced Analytic and Control Techniques for Thermal Systems with Heat Exchangers. Cambridge, Massachusetts, USA: Academic Press (Elsevier).
Činčalová, S. (2020). Implementace společenské odpovědnosti podniků v českých podmínkách se zaměřením na odvětví Doprava a skladování. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o.
Kožiak, R., Cole, D., Murray Svidroňová, M., & Gubalová, J. (2020). Opustené budovy v kontexte rozvoja samospráv na Slovensku. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum.

Patent

2021

Krejčí, I., & Dvořák, K. (2021). Zařízení pro bezkontaktní měření šířky průsvitného pásového materiálu pro jeho rozměrovou úpravu.

Užitný vzor nebo průmyslový vzor

2020

Bureš, Z. (2020). Zvukové rozhraní pro mobilní měřicí aparaturu pro vyšetření sluchových funkcí u lidí.
Krejčí, I., Zezulka, F., & Horák, Z. (2020). Zapojení pro řízení elektromotoru pro letecké aplikace.

2019

Zezulka, F., Červinka, D., & Pazdera, I. (2019). Zapojení řízení bezkomutátorového elektromotoru pro letecké aplikace.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401